מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
  • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
  • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
  • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

המלצה בנק ישראל לקירור שוק המשכנתאות: העלאת מיסי נדל”ן

כפי שדווח באתר Mako, בנק ישראל ממליץ על העלאת מיסי הנדל”ן על מנת למתן את הביקוש לדירות ולבלום את העליות החדות שחלו בתחום בשנים האחרונות. המלצה זאת מופיעה בפרוטוקלים של ישיבת הריבית של בנק ישראל שפורסמה בימים אלה.

בפרוטוקולים נכתב כי כרגע אין סימן להתמתנות השוק, זאת בהתחשב בעובדה שהשוק טרם הושפע מההוראה האחרונה של המפקח על הבנקים (שדרשה מהבנקים להקצות כריות הון גבוהות במקרים של הענקת משכנתאות).

בחודש ינואר האחרון חלה עלייה חדה של 1.7% במחירי הדיור ומדובר בעלייה התלולה ביותר מאז חודש יוני 2010. למעשה, מאז הגל הגדול והעכור של עליות מחירים, התייקרו הדירות בכ – 77.4% (!). חודש ינואר הנוכחי סוגר שבעה חודשים רצופים של עליות מחירים ושנה שלמה שבה עלו מחירי הדיור בכ – 8.5 אחוזים.

כדי להתמודד עם עלייה זאת, ממליצים אנשי בנק ישראל לנקוט בשתי פעולות מרכזיות: א. להגדיל את ההיצע – בין היתר על ידי שיווקן של הקרקעות באיזורים המבוקשים ב. להקטין את הביקוש (על ידי הגדלת המיסים). מטבע הדברים, בפרוטוקולים לא מפורט אילו מיסים יש להגדיל, אך על הכוונת נמצאים מיסים כגון מס שבח, מיסוי השכרת דירות, מס רכישה וכדומה.

בבנק ישראל מודים כי היכולת להשפיע על שוק הדיור רק באמצעים כמו הגבלות על המשכנתאות היא קטנה, ולכן הם ממליצים כי המדינה תפעל גם באופנים נוספים.

כמובן שאנשי נדל”ן במשק כבר הספיקו לתקוף את ההמלצה. לדברי אוהד דנוס, יושב ראש לשכת שמאי המקרקעין, בנק ישראל כלל אינו “מחובר” למציאות בשוק הנדל”ן. הוא מציין כי פעולות כמו שהומלצו יפגעו קשות בזוגות הצעירים, יובילו למיתון והאטה אך לא יורידו את הביקושים.

האם הממשלה אכן תיישם את ההמלצה?

רוכשי הדירות בהחלט מקווים שלא. ייתכן שלעזרתם אף ייצאו מספר חברי כנסת, שלאחרונה הגישו הצעות חוק שנועדו להקל על לווי המשכנתאות ורוכשי הדירה הראשונה. יש לציין כי אחת מהצעות החוק שהוגשו אף מבקשת להוריד את המע”מ על דירה ראשונה. בכל מקרה, כולם מסכימים על דבר אחד: ללא הגדלת הביקושים בשוק לא ניתן יהיה לטפל בו ולעצור את השתוללות המחירים שכרגע נמצאת בעיצומה.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך