מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
 • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
 • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
 • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

משכנתא חדשה – הליך קבלת האישור העקרוני

עבור קבלת משכנתא חדשה יש להמציא אישור עקרוני לקבלת משכנתא. אישור זה ניתן ללקוחות המבקשים לקבל משכנתא ומתחילים בתהליך הבקשה מול הבנק. האישור עבור קבלת משכנתא מתקבל לאחר שהוצגו לבנק פרטים מלאים בנוגע לנכס אותו אתם עומדים לרכוש. יש לזכור שנכס זה יהיה משועבד לבנק לאורך כל תקופת ההלוואה ועל כן הבנק מעוניין לעמוד על טיבו ולוודא שבמקרה הצורך מכירת הנכס תכסה את החוב.

האישור העקרוני הוא אישור בלתי מחייב. על ידי האישור אומר הבנק כי הוא מוכן לספק ללקוח משכנתא בסכום ובתנאים מסויימים. לקבלת האישור ניתן לפנות לכל בנק בתחום המשכנתאות.

רשימת מסמכים אפשריים אותם יבקש הבנק לצורך אישור המשכנתא:

 • כתובת הנכס עבורו נלקחת משכנתא.
 • מקום רישום הנכס עבורו נלקחת משכנתא (לדוגמא: מנהל מקרקעי ישראל(.
 • נתוני הרישום עבור הנכס לשמו נלקחת משכנתא (כגון: גוש, חלקה וכד’).
 • שטח הנכס\ מגרש עבורם נלקחת משכנתא.
 • פרטים על ממ”ד בנכס עבורו נלקחת משכנתא.
 • שיעור מחירו של הנכס לשמו נלקחת משכנתא.
 • זכויותיו של הקונה ושל המוכר לגבי הנכס לשמו נלקחת משכנתא (חכירה, קנייה וכדומה(.
 • ייתכן והבנק ידרוש ערבים עבור נטילת משכנתא. במקרה זה תידרשו להמציא ערבים שגילם אינו עולה על 55 ובעלי הכנסה מסודרת ובשיעור סביר.

מומלץ לבקש את האישור בשלב מוקדם, בטרם חתמתם על חוזה הרכישה. כך תוכלו לחתום על החוזה מתוך ידיעה שאכן תוכלו לממן את רכישת הדירה. יש לזכור כי רוכשים החותמים על חוזה ובסופו של דבר לא מבצעים את הרכישה מחויבים בקנס על הפרת חוזה.

הליך קבלת האישור העקרוני למשכנתא הוא פשוט יחסית ואינו כרוך בתשלום עמלה כל שהיא. הלקוח ימסור לבנק את הנתונים הדרושים ויועץ המשכנתאות של הבנק יפרוס בפני הלקוח את כל האפשרויות, המסלולים, הריביות ונתונים נוספים הקשורים להלוואה. לאחר שהבנק יוודא את אמיתות הפרטים שהוצגו בפניו הוא ימסור את החלטתו ללקוח, ויעשה זאת, ברוב המקרים, תוך יום עסקים אחד.

כמובן שישנם לקוחות להם יבחר הבנק לסרב ולא להעניק משכנתא. מי שההתנהלות שלו בתחום הפיננסי הייתה בעייתית או שמשכורתו נמוכה במיוחד עלול להיענות בשלילה. ללקוחות “בעייתיים” מבחינת הבנק גם יוצעו בדרך כלל תנאים טובים פחות.

האישור העקרוני למשכנתא יכלול את התנאים שמציע לכם הבנק והתנאים שדורש הבנק עבור האישור, דהיינו מסמכים, אישורים וביטחונות. עוד יכלול האישור את התקרה של סכום ההלוואה שמוכן הבנק להעניק לכם, כלומר הסכום המרבי של ההלוואה שתוכלו לקבל מהבנק. באישור העקרוני יצוין התאריך שבו נכנס האישור לתוקף.

את האישור תוכלו לקבל רק אחרי שהבנק יאמת את הפרטים שלכם. גובה הריבית שמציע לכם הבנק תקף למשך שניים עשר ימים.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך