מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
  • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
  • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
  • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

מתקשים להחזיר משכנתא? הבנקים יחוייבו למסור לכם מידע

כפי שפורסם ב”גלובס” הבנקים  יחוייבו למסור ללווים מידע נרחב יותר על זכויותיהם במצב של פיגור וקשיים בהחזר המשכנתא, זאת בהתאם להוראה חדשה שהוציא המפקח על הבנקים. המדובר הוא בלווים המקבלים הלוואות לדיור שחלקן או כולן מכספי המדינה (הלוואות הזכאות הידועות של משרד הבינוי והשיכון), אשר זכאים, במקרים בהם הם נתקלים בקשיים, לבקש הקלה בתשלומים מוועדה מיוחדת של המדינה.

לפי התיקון שנקבע על ידי הפיקוח על הבנקים, בהודעה שהבנקים שולחים ללקוחות במקרים של פיגור בתשלומי ההלוואה הם נדרשים לתת ללווים מידע על כך שהם זכאים לפנות לאותה וועדה מיוחדת וכן על הרכבה ומטרתה של הוועדה, על האופן שבו יש להגיש לה את הבקשה לסיוע ועל המסמכים שעליהם לצרף לבקשה. כאן חשוב לציין כי לעיתים קרובות הלווים כלל לא יודעים על האפשרות הנ”ל ולכן לא מנצלים אותה כאשר הם נקלעים לקשיים.

תיקון נוסף שקבע הפיקוח על הבנקים מתייחס לכלל הלווים ולא רק למי שלקחו משכנתאות לזכאים. לפי התיקון, כאשר הבנק שולח ללווים את ההודעה בדבר הפיגור בתשלומים עליו לפרט בו את דרכי ההתקשרות עם הבנק לגבי הפיגור, וזאת על מנת שהלקוח יוכל לפנות לגורמים המתאימים וידע כיצד לעשות זאת. עוד חוייבו הבנקים לוודא כי כל בקשה להסדר החוב של הלווים לבנק, אשר מופנית אל באי כוחם של הבנקים (מן הסתם הכוונה לעורכי הדין) תובא לידיעת הבנקים עצמם כך שהם יוכלו לבחון כל מקרה לגופו.

ולבסוף, חוייבו הבנקים להודיע ללווים בהודעה בדבר הפיגור גם על כך שאם לא יגיעו להסדר או יפרעו את חובם בתוך 60 יום עלולות להיות לכך השלכות שכן הבנקים מחוייבים, במקרה כזה, לדווח על משלוח ההודעה לגורמים הרלוונטיים.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך