מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
  • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
  • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
  • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

משכנתא וריבית הפריים – כיצד התנודות בריבית הפופולארית משפיעות על מצבנו הפיננסי?

אוגוסט 2009

כידוע, ריבית הפריים הגיעה בשנה האחרונה לשפל שלא היה כמותו. אלא שלאחרונה מתגברת התחושה כי החגיגה עומדת להיגמר, במיוחד על רקע העלאת הריבית על ידי סטנלי פישר ל – 0.75%, המהווה העלאה ראשונה מזה שנה. כתבה שפורסמה ב – NRG מעריב מרחיבה על הנושא, שעשוי להשפיע על הכיס של כולנו:

משכנתא שקלית – עליה בהחזר החודשי

כפי שפורסם בכתבה, מי שלקח משכנתא שקלית (צמודה לפריים) ייאלץ לשאת בהחזרים חודשיים גבוהים יותר. הדוגמא המובאת בכתבה היא של לווה שנטל משכנתא לתקופה של 20 שנה, כאשר הסכום הנלקח עומד על 500,000 ₪ והריבית הבסיסית של ההלוואה עומדת על 3%. לווה כזה נשא עד כה בהחזר חודשי על סך 2,772.95 ₪. העלאת הריבית האמורה תוביל לעליה של 63.05 ₪ בהחזריו החודשיים של אותו לווה, כאשר העלייה האמורה חלה מיידית מרגע שהריבית החדשה נכנסה לתוקפה.

משכנתא צמודת מדד – השפעה עקיפה

הכתבה מציינת כי מי שלקח משכנתא צמודת מדד יושפע מעליית הריבית, לא באופן מיידי, אך בעקיפין. בכתבה צויין כי אם העלאת הריבית תוביל דווקא למיתון האינפלציה, וכתוצאה מכך שיעור העליה במדד המחירים לצרכן יקטן, הרי שגם שיעור העלייה בהחזר החודשי יקטן. כדוגמא הובאה משכנתא צמודת מדד על סך 500,000 ₪ בריבית קבועה בשיעור של שלושה אחוזים לשנה, הנלקחת לתקופה של 20 שנה. עלייה של אחוז במדד המחירים לצרכן בחודש הבא – תוביל לעליה של 27.7 בהחזר החודשי. לעומת זאת, עליה של חצי אחוז בלבד תוביל לעליה של 13.86 ₪ בלבד. מבולבלים? בשורה התחתונה – אם עליית הריבית תוביל לריסון עליית המדד – לווי המשכנתאות הצמודות למדד יושפעו לטובה.

השפעה חיובית על לווי המשכנתא הדולרית

כאן מציינת הכתבה כי באופן עקרוני – ההשפעה על לווי המשכנתא הצמודה לדולר אמורה להיות חיובית, היות ושיעור ריבית שקלית גבוה יותר אמור להביא להיחלשות הדולר, והמשמעות עבור לווי משכנתא כזאת היא ירידה בשיעור החזרי ההלוואה. הכתבה מסייגת ואומרת כי בנק ישראל מעוניין שהדולר יישאר חזק, ועל כן הוא יפעל למניעת שחיקתו.

יש לציין כי הריבית צפויה להמשיך לעלות גם בעתיד, עם התאוששות המשק הישראלי מן המיתון. הערכות מדברות על העלאה נוספת של הריבית על ידי נגיד בנק ישראל עוד בשנה הנוכחית. חשוב לזכור כי מעבר להשפעה על החזרי המשכנתא העלייה בריבית משפיעה גם על הריבית על האוברדראפט, הבורסה, וכו’. בהקשר זה אחד התחומים שעשוי להיות מושפע מהמהלך הוא מחירי הדירות. עלייה בריבית מייקרת, למעשה, את אמצעי המימון המרכזי לרכישת דירות, ובהתאמה הביקוש לדירות עשוי לרדת והדבר ישפיע גם על רמות המחירים.

בסופו של יום, היום יותר מתמיד חשוב להיות עם היד על הדופק ולבדוק את השפעת המהלכים הפיננסיים על מצבה של המשכנתא שלכם, לבצע השוואת משכנתאות ובמידת הצורך לערוך את השינויים המתבקשים.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך