מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
  • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
  • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
  • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

מסלולי משכנתא מיוחדים – הצעות ייחודיות של הבנקים השונים

 

  • משכנתא במתכונת הלוואת גישור:הלוואת גישור עבור משכנתא הינה הלוואה לתקופה קצרה יחסית, כלומר פירעון של עד שנתיים מיום קבלת ההלוואה. ההלוואה במסלול משכנתא זה תיפרע בבבת אחת, משמע בסכום חד פעמי בסוף התקופה שנקבעה לפירעון. ההלוואה במתכונת זו של משכנתא תיפרע בתוספת של ריבית, הצמדה וסכום הקרן המקורי.
  • מסלול משכנתא בזכאות פועלים: משכנתא במסלול זה מיועדת ללקוחות וותיקים של הבנק בו אתם מעונינים לקחת משכנתא. עיקרה של תכנית משכנתא זו היא ריבית פחותה עבור החלק שנלקח בתכנית צמודה למדד. קביעת שיעור הסכום שזכאי להטבה בריבית היא על סמך נקודות שנצברו בבנק בהתאם למשך ורמת הפעילות בבנק בו נלקחת משכנתא. מדי פעם ניתן לדרוש מהבנק הערכה מחודשת של זכאותכם להטבה זו בגין משכנתא, במידה והיקף פעילותכם בבנק זה גדול
  • מסלול משכנתא משלמת:במסלול משכנתא זה זכאים אנשים שמנהלים תיקי השקעות בבנק החזרי ריבית בכפוף ליתרת תיק ההשקעות. החזרי הריבית בתכנית משכנתא זו מתקבלים כל רבעון אל חשבון העו”ש ממנו משולמים תשלומי המשכנתא.
  • מסלול משכנתא ממתינה:עיקרו של מסלול משכנתא זה הינו תשלום חד פעמי בסוף תקופת ההלוואה עבור קרן ההלוואה. התשלומים החודשיים עבור משכנתא במסלול זה הם תשלומי הריבית בלבד. מסלול משכנתא זה הוא עד לתקופה של 10 שנים.
  • מסלול משכנתא עם תחנות יציאה:במסלול משכנתא זה קיימות תחנות יציאה, עפ”י רב כל חמש שנים, בה הלווה רשאי לפרוע בסכום חד פעמי עד מחצית מיתרת החוב ללא עמלת פירעון מוקדם. משכנתא במסלול זה כרוכה בתשלומי ריבית גבוהים יותר מאשר משכנתא במסלול רגיל.

* מסלולי משכנתא אלו הם חלקיים בלבד. מידע מלא על כל סוגי מסלולי המשכנתא הקיימים יש לקבל מהבנק בו אתם מתעתדים לנטול משכנתא.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך