מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
  • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
  • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
  • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

האם הבנקים למשכנתאות עמידים בפני משבר?

בכתבה שפורסמה ב”דה מרקר” דווח כי בימים אלה נערכים “מבחני קיצון” על ידי הפיקוח על הבנקים, שמטרתם לבדוק את עמידותם של הבנקים למשכנתאות במקרים של משבר שיפרוץ בשוק. במקרה כזה, שבו יכולת ההחזר של הלווים תיפגע כתוצאה ממשבר במשק, עלולים הבנקים לחוות ירידה ברווחיות ובהון העצמי שלהם. הנתונים צפויים להיחשף בסקירה השנתית שתפורסם בחודש אוגוסט.

כפי שדווח, בשנים האחרונות חלה עלייה של ממש בהיקפי ההלוואות ובמחירי הדירות גם יחד, כאשר עלייה משמעותית נרשמה ב – 12 החודשים האחרונים בהם מחירי הדיור עלו ב – 10.5%.

התרחישים שנבחנים על ידי הפיקוח על הבנקים מתייחסים למצבים בהם תחול הרעה בפרמטרים שונים שישפיעו על יכולת ההחזר של הלווים כגון התפוצצות הבועה וירידת דרסטית במחירי הדירות, עלייה חדה בריבית, האטה במשק, עלייה משמעותית באבטלה ואף שינויים בשערי החליפין.

הדאגה העיקרית של בנק ישראל נוגעת דווקא לאחוזי האבטלה, שלהם ההשפעה הגדולה ביותר על יכולת ההחזר של הלווים. תרחיש אימים זה אינו מנותק מהמציאות של ימינו, בה חלה עלייה 0.3 אחוזים בשיעור האבטלה (בין חודש מרס לאפריל).

כידוע, בעבר הוציא הפיקוח על הבנקים מגבלות שונות במטרה לצנן את שוק המשכנתאות ולהקטין את מידת הסיכון שלוקחים עליהם הבנקים, בין היתר על ידי הגדלת ההפרשות לחובות מסופקים, הגבלת אחוז מימון ההלוואה ואף הגבלת המסלולים המשתנים לשליש מגובה ההלוואה. עם זאת, עד כה צעדים אלה לא הביאו לתוצאות משמעותיות. נכון להיום הפיקוח אינו מתכנן להוציא הגבלות חדשות אלא אם תחול הרעה במצב המשק, שתאלץ את הפיקוח להשתמש במגבלות העבר או להטיל מגבלה חדשה, ככל הנראה על היחס בין ההכנסה של הלווים לגובה החזר ההלוואה. יש לציין כי בבנק ישראל ובפיקוח על הבנקים תולים תקוות במיסים החדשים על הדיור שכבר אושרו על ידי הממשלה ועשויים להביא לירידה בביקושים.

החשש: חוקים פופוליסטים יפגעו בבנקים למשכנתאות

יצויין כי בדוחות הרבעון הראשון של השנה של שני הבנקים הגדולים בתחום (פועלים ומזרחי למשכנתאות) לא נצפתה הרעה משמעותית ביכולת ההחזר של הלווים. בכתבה אף הובאו דבריו של בנקאי שטען כי לא זו בלבד שהמפקח על הבנקים חושש מתרחיש שסיכוייו להתקיים במציאות נמוכים אלא שגם אם הוא יתקיים, לא תהיה עליו כל שליטה. עוד הוא מציין כי המפקח חושש מחוקים “פופוליסטיים” על רקע המחאה החברתית, כמו חוקים שימנעו מהבנקים לפנות לווים שאינם עומדים בהחזרים.

בין אם המפקח חושש לשווא ובין אם חששותיו מבוססים, אין ספק כי המצב הנוכחי במשק לא יישאר על כנו לנצח. כפי שהעבר מלמד אותנו, הכל יכול להשתנות ומצבם של הרוכשים עלול להחמיר באופן משמעותי, כך שמי שאמורים להיערך לשינויים כלכליים הם קודם כל הלווים.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך