מת"ן משכנתאות היא זכיינית בלעדית לייעוץ משכנתא לעובדי החברות המובילות במשק:
מחויבים לכללי אמון הציבור
ImunHaCibur
מת"ן - החברה הגדולה בישראל לייעוץ משכנתאות
  • למת"ן משכנתאות מוניטין של 6 שנות ניסיון במתן שירות מקצועי ואיכותי ללקוחותיה והיא מעניקה ייעוץ משכנתאות בהיקף של כמיליארד שקלים בשנה
  • החברה זכיינית בלעדית של כ- 600,000 בתי אב באמצעות גופים וחברות מהמובילים במשק
  • מידי יום אנו יוצרים מהפיכה ושינוי מהותי במאזן בין הבנקים לצרכנים ומאפשרים לציבור הלווים לקבל תנאים אובייקטיבים, ראויים והוגנים התואמים לצרכיהם

בטחונות עבור נטילת משכנתא

בטחונות הם בעצם שיעבוד המהווה ערובה עבור הבנק לפירעון מלא של ההלוואה ע”י הלווה. עפ”י רב יבדוק הבנק ממנו אתם נוטלים משכנתא שיעבודים בנכס בגינו נלקחת משכנתא. ישנם סוגים שונים של בטחונות:

  •     שטר משכנתא: הנכס הוא בבחינת משועבד לבנק עד פירעון מלא של ההלוואה. הבנק ממנו נלקחת משכנתא ימציא את שטר המשכנתא. על השטר להירשם בלשכת רישום המקרקעין ולהיחתם בנוכחות עורך דין. על המצאת השטר חלה אגרה.
  •     מסמך התחייבות עבור רישום משכנתא: ההתחייבות היא בגין שיעבוד הנכס לטובת הבנק, ובגין החזרת הכסף שנלקח במידה ועיסקת הקנייה שלכם לא תתממש. גם כאן, תיחתם ההתחיבות בנוכחות עורך דין.
  •     שעבוד זכויות חוזה הקנייה של הנכס: הזכויות בנכס הן של הבנק עד לנטילת המשכנתא. תדרשו לחתום על חוזה המשכון ולרשום אותו ברשם המשכונות. הליך זה כרוך בתשלום אגרה.
  •     אישור מאת רשם המשכונות שהנכס אותו אתם מתכוונים לרכוש ושבגינו נלקחת משכנתא, אינו משעובד.
  •     מתן יפוי כוח לבנק בגין משכנתא: פעולה זו אמורה להתבצע בנוכחות נוטריון. מסמך זה מאפשר לבנק לבצע פעולות בחשבונכם.
  •     הערכה של שמאי: פעולה זו מתבצעת כדי להבטיח לבנק שהנכס המשועבד מהווה ערובה טובה לבנק בגין ההלוואה.

ערבים בגין נטילת משכנתא

ישנם מקרים בהם הבנק ידרוש חתימה של ערבים. ערבים הם אנשים המוכנים לחתום שבמידה ולא תעמדו בתנאי ההלוואה, יוטלו תשלומי המשכנתא עליהם. עפ”י רב, ידרשו הערבים להמציא תלושי שכר או כל מסמך אחר המדווח על הכנסותיהם.

 
כתיבת תגובה

שם *
אימייל *
התגובה שלך